FE20 – FiveEasy™ pH-metr - Przegląd - METTLER TOLEDO

FE20 – FiveEasy™ pH-metr

Pehametry - proste i niedrogie wkroczenie do świata pomiarów pH

Kompaktowy miernik FiveEasy™ pH jest idealnym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy pracują w ramach ograniczonego budżetu, a mimo to potrzebują szybkich i wiarygodnych wyników pomiarów. Miernik jest przydatny w wielu aplikacjach realizowanych w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł przetwórstwa żywności oraz soków i napojów, jak również w analizie wody i analizie środowiskowej. Wykonywanie pomiarów pH z FiveEasy™ to przyjemność!
trwa pobieranie
Dane techniczne - FE20 – FiveEasy™ pH-metr
Calibration Max. 2 point, 3 predefined buffer groups
Zakres mV -1999 do 1999
Dokładność mV względne ± 1
Rozdzielczość mV 1
Zakres pH 0.00 do 14.00
Dokładność względna pH ± 0.01
Rozdzielczość pH 0.01
Zasilanie Zewnętrzne źródło zasilania (standard)
Dokładność temperaturowa °C ± 0.5
Zakres temperaturowy °C 0.0 do 100.0
Rozdzielczość temperatury °C 0.1
Wyświetlacz LCD
Dane techniczne Podstawowy miernik pH i mV/ORP
Numer(y) materiału 51301910, 12112500
Opis

5 dobrych powodów do wybrania FiveEasy™ pHFE20 – FiveEasy™ pH-metr

Doskonałe funkcje takie jak oddzielne wejście elektrody referencyjnej, tryb pomiarowy mV/ORP oraz samosprawdzenie działające w połączeniu z takimi użytecznymi właściwościami jak automatyczne rozpoznanie punktu końcowego oraz kalibracja z automatycznym rozpoznawaniem buforu.

Pięć czytelnych przycisków, których naciśnięcie umożliwia proste rozpoczęcie i zakończenie pomiaru oraz pozwala uzyskać dostęp do danych z ostatniej kalibracji. Wszystko to sprawia, że obsługa miernika jest niezwykle intuicyjna.

Duży, dobrze zorganizowany wyświetlacz może jednocześnie pokazywać wyniki badań, temperaturę, kryteria dla punktu końcowego oraz różne pomocne ikony. Dzięki temu realizacja procedury kalibracji oraz prowadzenie pomiarów jest jeszcze łatwiejsze.

Użyteczne akcesoria. Miernik FiveEasy™ posiada użyteczne akcesoria. Między innymi zalaminowany szybki przewodnik. Odporna elektroda szklana LE409, oraz ramię do zamocowania elektrody.

Doskonały współczynnik możliwości do ceny. Miernik wyróżnia się ergonomiczną i kompaktową konstrukcją oraz doskonały współczynnikiem możliwości do ceny. Naszym miernikom podstawowym towarzyszy jakość METTLER TOLEDO w zakresie wiarygodnych pomiarów oraz „know-how” w zakresie projektowania czujników i elektrod - METTLER TOLEDO posiada 60 lat doświadczeń.


Szczegóły dotyczące zamówienia:
FE20FiveEasy™ pH, tylko miernik
FE20-KitZestaw FiveEasy™ pH z elektrodą LE409, ramieniem do elektrody oraz saszetkami z buforami
FE20-ATC Kit  Zestaw FiveEasy™ pH z elektrodą LE438, ramieniem do elektrody oraz saszetkami z buforami
LE409Zamienna elektroda szklana pH
LE438Zamienna plastikowa elektroda pH
Proszę o ofertę na
FE20 – FiveEasy™ pH-metr
Czy potrzebujesz więcej informacji do podjęcia decyzji?
Instrukcje, broszury oraz inne materiały przeznaczone dla naszych klientów służą pomocą zarówno podczas badań, jak i przeglądu urządzeń.